Hệ thống lọc tự động

29-02-2016
Bộ lọc được thiết kế nhỏ gọn nhưng có thể lọc được các thành phần ô nhiễm trong nước với kích thước từ 10 đến 500 micron. Điều này gây ra sự giảm áp lực nước. Khi áp suất giảm đến một ngưỡng quy định, chu kỳ làm sạch được bắt đầu.

1. Giới thiệu về công nghệ lọc tự động

Công nghệ lọc tự động được ứng dụng phổ biến trong thiết kế hệ thống xử lý nước nhằm loại bỏ những thành phần rắn có kích thước lớn nhằm:

  • Bảo vệ hệ thống đường ống, hệ thống bơm và các thiết bị phía sau.
  • Nâng cao hiệu suất bằng cách giảm thời gian bảo trì, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

2. Nguyên tắc hoạt động của bộ lọc tự động:

Bộ lọc được thiết kế nhỏ gọn nhưng có thể lọc được các thành phần ô nhiễm trong nước với kích thước từ 10 đến 500 micron. Điều này gây ra sự giảm áp lực nước. Khi áp suất giảm đến một ngưỡng quy định, chu kỳ làm sạch được bắt đầu. Quá trình làm sạch được thực hiện tự động trong thời gian vài giây, do đó không làm gián đoạn đến dòng chảy chính.


Thông tin khác