Công nghệ thẩm thấu ngược

29-02-2016
Thẩm thấu ngược được xem là một trong những công nghệ cao cấp trong ngành xử lý nước, là kỹ thuật lọc nước nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn, tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan bằng cách dùng một áp lực đẩy nước qua màng bán thấm.

1. Giới thiệu về công nghệ thẩm thấu ngược RO

Thẩm thấu ngược được xem là một trong những công nghệ cao cấp trong ngành xử lý nước, là kỹ thuật lọc nước nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn, tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan bằng cách dùng một áp lực đẩy nước qua màng bán thấm. Khi đó, các muối khoáng hòa tan được giữ lại ở phía bên áp lực của màng và chỉ cho nước sạch (gần tinh khiết) đi qua một cách chọn lọc.

 

2. Cấu tạo màng thẩm thấu ngược RO

Module màng lọc RO được cấu tạo gồm nhiều lớp màng bán thấm đan xen, cuộn lại với nhau trong cấu trúc hình xoắn ốc xoay quanh một trục. Với cấu trúc đặc biệt, màng bán thấm sẽ cho phép phân tử nước đi qua, giữ lại các chất rắn hòa tan.

 

 

3. Cơ chế hoạt động màng thẩm thấu ngược RO

Cấu hình dòng nước khi qua màng RO được thể hiện như Hình 4. Dòng nước cấp chảy tiếp tuyến với bề mặt màng. Quá trình lọc chỉ cho phép dòng nước xuyên qua màng RO. Tất cả các tạp chất còn lại sẽ di chuyển dọc theo bề mặt màng. Hoàn tất quá trình lọc nước bằng màng RO sẽ phân tách thành 02 dòng sản phẩm:

  • Dòng nước thành phẩm: nước tinh khiết với nồng độ TDS dưới 5 – 20ppm, tùy thuộc vào thành phần nước đầu vào.
  • Dòng đậm đặc: tập trung các hạt có kích thước nhỏ và các loại inon hòa tan trong nước.


Thông tin khác